Veřejné osvětlení

Zajišťujeme provozování, montáž, opravy a údržbu veřejného osvětlení.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
- údržba a provoz veřejného osvětlení města (nátěr stožárů, výměna svítidel, výměna stožárů, odstraňování poruch na elektrických kabelech a zařízeních atd.)
- instalace svátečního osvětlení (Vánoce, oslavy, výročí)
- revize veřejného osvětlení
- výpočet intenzity osvětlení
- investiční výstavba sítě veřejného osvětlení